Tehniskās jaunrades dienas novembrī norisinājās trijās Latvijas pilsētās – Rīgā, Ķekavā un Daugavpilī –, savukārt 2016. gada maijā – Alūksnē. Pasākumu cikls tika atklāts ar organizatoru uzrunām, kam sekoja iepazīšanās ar studiju iespējām dabas un inženierzinātņu jomā, kā arī galvenais notikums – darbošanās darbnīcās un pašu veidoto priekšmetu sacensības. Pasākumā kopumā piedalījās 870 jauniešu un kā ierasts darbojās četras disciplīnās – “Robotikas darbnīca”, “Mehānikas praktikums”, “Elektrostacija” un “Ķīmijas laboratorija”. Dalībniekiem bija iespēja izmēģināt savus spēkus septiņās darbnīcās – “Plaukšķis”, “Raķetes”, “Vafeļu inženieris”, “Lidmodeļi”, “Lukturīšu darbnīca”, “Sudraba spoguļi” un “Mini ķīmija”. Kā astotā disciplīna darbojās “Spageti tilti”, kurā līdzīgi kā iepriekšējos gados, ar speciālas iekārtas palīdzību tika noteikta mājās uzbūvēto tiltu izturība.