2013. gada novembrī Tehniskās jaunrades dienas norisinājās Rīgā, Valmierā, Rēzeknē, Jelgavā un Ventspilī. Četrās disciplīnās kopumā iesaistījās 869 dalībnieki. “Robotikas darbnīcā” dalībnieki bez priekšzināšanām konstruēja līnijsekotājus robotus, savukārt pieredzes bagātākie – uzkonstruēja un ieprogrammēja 41 astoņkājus Tarantulbotus. “Elektrostacijā” jaunieši iemācījās izveidot elektromagnētiskā lauka detektoru un pārliecinājās par to, vai tīklam pievienotas iekārtas snaudas režīmā patērē enerģiju. “Ķīmijas laboratorijā” dalībnieki iejutās alķīmiķu lomā – veidoja ķīmiskās enerģijas avotu un pētīja audumu īpašības un mijiedarbību ar dažādām ķīmiskām vielām. “Mehānikas praktikumā” jaunieši būvēja lidmodeļus un sacentās pašu būvētu motorlaiviņu regatē. Savukārt tie, kuri mājās no spageti makaroniem un līmes bija izgatavojuši tiltus, bija iespēja pārbaudīt to izturību un savā starpā sacensties.