Tehniskās jaunrades dienas 2011. gada novembrī un decembrī tika rīkotas piecās Latvijas pilsētās – Rīgā, Cēsīs, Rēzeknē, Jelgavā un Liepājā. Katrā pasākumā dalībniekiem tika dota iespēja patstāvīgi, saņemot treneru konsultācijas, atklāt sevī jaunus talantus piecās darbnīcās – “Robotikas darbnīcā” dalībnieki bez priekšzināšanām konstruēja robotvaboles, savukārt dalībnieki ar priekšzināšanām -Robotikas sacensību favorītrobotus – mini sumo. “Laivu dokā” tika veidoti laivas modeļi ar tvaika dzinēju, “Energo stacijā” ražoja enerģiju, uzbūvējot ūdens ratu un piemontējot to ūdens dzirnavām, taču “Ķīmijas laboratorijas” dalībnieki veidoja milzu ziepju burbuļus. Savukārt, tie, kas mājās no spageti makaroniem un līmes bija izgatavojuši tiltus, pārbaudīja to izturību, noskaidrojot uzvarētāju. Izturīgākais spēja noturēt vairāk nekā 100kg! Pasākumu cikls kopumā piesaistīja 643 interesentu no visas Latvijas.