rsz_1uvisdredzels
Uvis Dredžels
Projekta koordinators
uvisfelix@gmail.com
2_6004233
“Esmu piedzīvojis šo pasākumu gandrīz no dzimšanas. Piecus gadus kā dalībnieks, nākamajā jau kā organizators un šogad galvenais organizators.”
rsz_andabarkane
Anda Barkāne
RTU SP Zinātnes nodaļas vadītāja
anda.barkane@rtusp.lv
28206498
“Neesmu piedzīvojusi šo projektu kā dalībnieks, taču organizatoriskais process redzēts no visām pusēm: esmu bijusi darbnīcas vadītāja, projekta galvenā organizatore un tagad, jau otro gadu vadot RTU Studentu parlamenta Zinātnes nodaļu, esmu šī projekta uzraugs, kas garantē kvalitāti!”